احسان اسدی خرمی

> کارشناس نرم افزار

> دانشجو ارشد هوش مصنوعی و رباتیک

> دانش خوب در حوزه برنامه نوسی Back-End

> تسلط خوب به در Python(django) و PHP

> آشنا به یادگیری ماشین، شبکه عصبی و یادگیری عمیق

> آشنا به پردازش تصویر و بینایی کامپیوتر

> آشنا به Gnu/Linux و shell-script

> آشنا به Socket Programming

> آشنا به تست نفوز نرم افزار های تحت وب

> دانش متوسط در حوزه Front-End

Instagram LinkedIn